Erik Desimpelaere Erik Desimpelaere Erik Desimpelaere
Erik Desimpelaere

Soundcloud

On this page you can listen to some sound clips.

 

Sonata for double bass and piano (2012) | Erik Desimpelaere

II. Allegro vivo 'Luciano Berio reflected'

Scherzo (2011) | Erik Desimpelaere